Naoko

Ens presenta un personatge de videojoc convivint amb dues germanes. Un element que defineix aquest projecte és la combinació d’imatges de videojoc i música. “Naoko” és una obra naïf del món dels videojocs.